Az oktatás fejlődésének XXI. századi globális trendjei

Speciálkollégium

ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola

 

6 alkalom

Halász Gábor

egyetemi tanár

 

A kurzus célja betekintést nyújtani a fejlett országok oktatási rendszereire jellemző globális fejlődési trendekbe. Az előadó – aki 1996 óra tagja az OECD Oktatáskutató és Innovációs Intézete (Centre for Educational Research and Innovation) Igazgató Tanácsának – döntően az OECD elmúlt évtizedes tevékenységén keresztül mutatja be azokat a kihívásokat, amelyekkel a legfejlettebb országok oktatási rendszerei a XXI. század elején szembesülnek, és azokat a válaszokat, amelyeket e kihívásokra adnak. A kurzus többek között a következő témákkal foglalkozik:

·         Az oktatás fejlődésére ható átfogó társadalmi-gazdasági változások

·         A globalizálódás és a nemzetközi integráció hatásai

·         Az oktatás új szerepe a tudásgazdaságban

·         Az oktatás és a munka világa közötti kapcsolatok átalakulása

·         Az egész életen át tartó tanulás elemei

·         A tanulás alternatív formái és a tanulás eredményessége

·         Az oktatás eredményességének nemzetközi értékelése

·         Oktatáskutatás, tudásmenedzsment az oktatásban

·         Evidenciákra épülő oktatáspolitika

·         Az oktatás kormányzása a növekvő komplexitás körülményei között

·          Az oktatás jövőbeni fejlődésének lehetséges forgatókönyvei

·         Az oktatás hazai fejlődése a globális trendek fényében

 

Alkalmazott módszerek

 

Előadás + beszélgetés

 

Kredit-követelmény

 

A megadott kötelező irodalom elolvasása

6-8 oldalas esszédolgozat készítése a kurzus témáihoz kapcsolódóan (egyeztetett témában)

 

Irodalom

 

Kötelező

 

A VII. Nevelésügyi Kongresszus Tudományos Bizottsága által készített elemzés a Kongresszus számára (http://www.nk7.hu/nk7/nk7.news.page?nodeid=71#_ftn1)

OECD (2008): Trends Shaping Education. 2008 Edition. Paris (online: http://lysander.sourceoecd.org/vl=707746/cl=20/nw=1/rpsv/trendsshapingeducation2008/index.htm)

McKinsey & Company (2007): Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében? Kézirat (online: http://www.gyerekesely.hu/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,233/)

Friedman, Thomas (2006): És mégis lapos a Föld. A XXI. század rövid története. HVG könyvek. Budapest

Halász Gábor (2001): A magyar közoktatás az ezredfordulón, Okker (II. fejezet Globális trendek és kihívások az ezredfordulón) (online: http://www.oki.hu/halasz/download/Ezredfordulo-1.htm)

 

Ajánlott

 

 

Fullan, Michael (2008): Változás és változtatás III. A ráadás (http://www.ofi.hu/elemek/userfiles/F3_konyv_nyomda(1).pdf)

Halász Gábor (2008a): A jelen és a jövő iskolája: közoktatás Magyarországon és Európában. Nyitó előadás a VII. Nevelésügyi kongresszuson. 2008. augusztus 25. (http://www.oki.hu/halasz/download/NK7_eloadas_HG%20(long)%20(JAV).htm)

Halász Gábor (2008b): Képességfejlesztés, iskolavezetés és pedagógiai paradigmaváltás. in: Kiss Éva (szerk.) Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pannon egyetem BTK. Pécsi Tudományegyetem BTK. 2007. 366-387.o. (online: http://www.oki.hu/halasz/download/Iskolavezetes%20es%20tanulas.htm)

Halász Gábor (2008c): Tényekre alapozott oktatáspolitika. Kézirat. Készült a magyar miniszterelnök által összehívott Oktatási Kerekasztal titkárságának a megbízásából. (online: http://www.oki.hu/halasz/download/Evidence%20based%20study.mht)

Halász Gábor (2007a): Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására (http://www.oki.hu/halasz/download/Hiroshima%20teljes.mht)

Halász Gábor (2007b): Bevezetés – a magyar közoktatás 2002 és 2006 között. Jelentés a magyar közoktatásról. Országos Közoktatási Intézet. Budapest (online: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=Jelentes2006-03_bevezetes)

Hargreaves, David (2000). The production, mediation and use of professional knowledge among teachers and doctors: a comparative analysis. In: Knowledge Management in the Learning Society. OECD, Paris. 219-238. p

Hopkins, David. (2004): Kiválóság és méltányosság – az angol oktatási rendszer jellemzői. Új Pedagógiai Szemle. 2004. December. 16-25. o. (online: http://www.oki.hu/cikk.php?kod=2004-12-ko-Hopkins-Kivalosag.html)

OECD (2001): What Schools for the Future? Paris

OECD (2003): Networks of Innovation. Towards New Models for Managing Schools and Systems. Paris

OECD (2006): Demand-Sensitive Schooling? Evidence and Issues. Paris

Sawyer, R. Keith (2008): Optimizing Learning: Implications of Learning Sciences Research. OECD/CERI International Conference “Learning in the 21st Century: Research, Innovation and Policy”. Paris (http://www.oecd.org/dataoecd/39/52/40554221.pdf)

Setényi János (2003): Élethossziglani tanulás: az új paradigma. In: Nyitott iskola – tanuló társadalom. Országos Közoktatási Intézet. Budapest (online: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=nyitott-02-Setenyi-elethossziglani )