SHEET No 1.1.

Közoktatási rendszerek irányítása - közoktatás-politika

Két féléves kurzus

 

Témák:

 

§            A modern oktatási rendszerek általános jellemzői

§            A közoktatás-irányítás általános kérdései és a hazai irányítási rendszer aktuális problémái

§            Nemzetközi hatások, európai integráció és közoktatás

 

Irodalom:

 

                 Kötelező:

- Halász Gábor: Az oktatási rendszer, Műszaki Könyvkiadó, 2001

- Halász Gábor, Lannert Judit (szerk.), Jelentés a magyar közoktatásról, 2003 (www.oki.hu)

(irányítás és finanszírozás fejezetek)

- Halász Gábor: A magyar közoktatás az ezredfordulón, 2001, 120-149. o.

 

Ajánlott:

- A kormányzati szintek közötti felelősség-megosztás és a közoktatás öt kelet-közép-európai országban – Magyarország, in: Balázs Éva, Halász Gábor (szerk.), Oktatás és decentralizáció Közép-Európában, Okker, 2000, 17-128. o

- Szüdi János, Közoktatás-igazgatás, OKKER, 1996

- Az oktatás minősége és az önkormányzati közoktatási irányítás, OKKER, 1997


Követelmény

 

Első félév (aláírás):

§                      év végi dolgozat részletes szinopszisának elkészítése (kb. 2 oldalon)

. téma és indoklás

. szerkezet (tervezett tartalom)

. források, irodalom

§                      5 kérdés megfogalmazása az „Az oktatási rendszer” c. könyv elolvasása alapján

Második félév (osztályzat):

§                      A kötelező szakirodalom elolvasása

§                      Dolgozat elkészítése

 

Lehetséges vizsga-dolgozat témák

§            egy helyi oktatásügyi döntés vagy konfliktus elemzése

§            helyi vagy megyei közoktatási koncepció elkészítésének, a tervezési folyamatnak az elemzése

§            helyi finanszírozás (forráselosztás) elemzése

§            a pedagógiai program helyi szakértési és jóváhagyási folyamatának elemzése

§            helyi közoktatás-irányítási szervezeti jellemzőinek és működésének elemzése

§            egy jelentősebb, lezajlott települési, területi vagy országos fejlesztési akció bemutatása

§            nemzetközi összefüggések, tapasztalatok elemzése (pl. EU integráció és oktatás)


Dolgozattal szembeni igények

 

 

§                      Terjedelem: 10-15 oldal

§                      Elfogadott szinopszis

§                      A kötelező szakirodalomra való építkezés és az erre való megfelelő hivatkozás

§                      A tágabb közoktatás-politikai kontextusra való reflektálás

§                      Szervezeti, igazgatási, oktatáspolitikai fókusz

§                      Leíró, idéző bemutatás mellett értékelő elemzés

§                      Háttérszövegek a mellékletben (idézés korlátozott aránya)

§                      Tárgyilagosság, távolságtartás