2007/2008-as tanév első félév

heti 2 óra

 

 

Oktatáspolitika

 

A kurzus célja

        Bevezetést nyújt a modern oktatási rendszerek fejlődésének és jelenlegi változásainak problémáiba, segíti az oktatáspolitikai folyamatok, az oktatási rendszer és más társadalmi alrendszerek (pl. gazdaság, politika, jogrend, kultúra), továbbá az oktatáspolitika és más politikaterületek (pl. foglalkoztatási, szociális, közigazgatási) közötti kapcsolatok megértését.

        Bemutatja az oktatáspolitika alakításának intézményi környezetét, a politika alakításában résztvevő szereplőket, a politikát meghatározó strukturális kényszereket és érdekeket.

        Lehetőséget ad a mai magyar oktatás szerkezeti, irányítási és finanszírozási problémáinak megismerésére, ezek európai és tágabb nemzetközi összefüggésben való értékelésére.

 

Témák

§  A modern oktatási rendszerek általános jellemzői

·      Az oktatási rendszerek kormányzása

·      Nemzetközi oktatáspolitika

·      Bármi, ami az önálló gyakorlati feladat elvégzését segíti és egyúttal közös érdeklődésre tart számot

Követelmény

A kötelező irodalom elolvasása.

Aktív részvétel az előadásokon és a kapcsolódó csoportmunkákban.

Közösen kialakított tematika alapján egyénileg vagy 2-3 fős teamekben interjúk készítése az oktatáspolitikában aktív szerepet játszó személyekkel. Aktív részvétel az interjúk megvitatásában.  

Kötelező irodalom

- Halász Gábor (2001): Az oktatási rendszer, Műszaki Könyvkiadó, Budapest (http://www.oki.hu/halasz/download/Oktatasi%20rendszer%20-%20HTML.htm )

- Halász G. - Lannert Judit (szerk.) (2007): Jelentés a magyar közoktatásról - 2006, Országos Közoktatási Intézet, Budapest (http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=kiadvany&kod=Jelentes2006).

- Halász G - Oktatáspolitika. In: Pesti Sándor (szerk.). Szakpolitikák a rendszerváltás utáni Magyarországon 1990-2006. Rejtjel politológia könyvek. Rejtjel Kiadó. 2006. 169-237. o. (elektronikusan elérhető változat: Oktatáspolitika Magyarországon 1990 és 2005 között)

- Halász, G. (2002): Az állam szerepének változása a modern közoktatás szabályozásában, Iskolakultúra, 2002/4. sz. 3-11.           (http://www.oki.hu/halasz/download%5CAllam%20es%20oktatas.htm )

- Halász, G. (2007): Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására. Kézirat.
  (http://www.oki.hu/halasz/download/Hiroshima%20teljes.mht)

 

 

 

Halász Gábor

egyetemi tanár