ENGLISH WEBSITE HERE

 

Helyi-intézményi oktatási innovációk keletkezése, terjedése és rendszerformáló hatása

„INNOVA KUTATÁS”

 

EZT AZ IDEIGLENES LAPOT MÁR NEM FRISSÍTJÜK.

KÉRJÜK, LÁTOGASSON EL A KUTATÁS VÉGLEGES HONLAPJÁRA

 

A 2016 februárjában indult Innova kutatás a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával zajlik (OTKA/NKFIH azonosító: 115857) az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet keretei között működő Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoportban. A kutatás vezetője Halász Gábor egyetemi tanár.

A kutatás célja annak vizsgálata, hogy a központi szintről nem koordinált, mikro-szintű (helyi/intézményi) innovációk hogyan keletkeznek, milyen módon terjednek, és milyen hatást gyakorolnak az oktatási rendszerek makro-szintű (rendszerszintű) változásaira, különös tekintettel a tanulási környezetet érintő innovációkra.

A kutatás a közoktatási fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusit vizsgáló korábbi OTKA kutatásunk (ImpAla kutatás) folytatásának tekinthető, attól döntően abban tér el, hogy a hangsúlyt a makro-szintről a mikro-szintre és a top-down beavatkozásokról a bottom-up változásokra helyezte át. Korábbi előzményeknek tekinthetőek az oktatási ágazati innovációs stratégia, majd ennek későbbi kiegészítése, az „Okos köznevelés” stratégia megalkotását megalapozó kutatások. Ugyancsak közvetlen előzményt alkotnak közoktatási tudásmenedzsment rendszerrel kapcsolatos korábbi kutatások.

A kutatás első szakaszában az általános elméleti összefüggések feltárása zajlik, második szakaszában az oktatási rendszer valamennyi alrendszerére (iskolaelőtti nevelés, közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés) kiterjedő empirikus vizsgálat folyik. A kutatás keretei között az oktatási innováció iránt érdeklődő külső partnerek bevonásával rendszeresen találkozó szakmai műhelyt („Innova műhely”) működtetünk, ahol a korábbi kutatások eredményeinek, a kutatást orientáló elméleti modelleknek, a fejlesztett vizsgálati eszközöknek és az elkészült produktumoknak a megvitatása zajlik.

A kutatással kapcsolatban információ kérhető a kutatás vezetőjétől (halasz.gabor@ppk.elte.hu) és a kutatási asszisztenstől (vajda.agota@ppk.elte.hu).

 

Letölthető dokumentumok:

A kutatást bemutató anyagok

Fazekas Ágnes, Halász Gábor: The emergence and diffusion of local innovations and their systemic impact in the education sector. Research proposal - Az intézményi szintű innovációk szerepe az oktatási rendszerek fejlődésében. Kutatási terv

Fazekas Ágnes, Halász Gábor, Horváth László: A helyi innovációk keletkezése, terjedése és rendszerformáló hatása az oktatási ágazatban (Az „Innova” kutatás). Előadás. ELTE PPK szakmai nap. 2016.március 22. Budapest (Az előadásban a zöld keretes képekre kattintva további diák jelennek meg.)

 

Elméleti tanulmányok

Halász Gábor: Innováció az oktatásban és a közszférában. A közszférára és az oktatási ágazatra jellemző innovációs folyamatok feltárása. Kézirat. 2016

Halász Gábor: School-university partnership for effective teacher learning. Issues Paper for the seminar co-hosted by ELTE Doctoral School of Education and Miskolc-Hejőkeresztúr KIP Regional Methodological Centre. May 13, 2016

Halász Gábor: Oktatási innovációk keletkezése és terjedése. Az iskolai innovációs és fejlesztő folyamatok kritikai elemzése. Kézirat. 2016

Horváth László: Az innováció-kutatás általános tudáshátterének áttekintése. Kézirat. 2016

Fazekas Ágnes - Halász Gábor: Az oktatási innovációk világa. A tanulásszervezést érintő innovációk specifikumainak áttekintése. Kézirat. 2016

 

Nemzetközi Esettanulmányok

Halász Gábor: A Stúdió Iskola”. Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról. Kézirat. 2016

Halász Gábor: „Átfordított tanulás”. Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról. Kézirat. 2016

Horváth László: A lüneburgi Leuphana Egyetem, mint innovatív vállalkozó egyetemi modell és kialakulásának felsőoktatási változásmenedzsment folyamata. Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról. Kézirat. 2016

Keczer Gabriella: Vállalkozás-ösztönzés a Twente Egyetemen: a Temporary Entrepreneurial Positions program. Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról. Kézirat. 2016

Pálvölgyi Krisztián: Tuning Educational Structures in Europe. Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról. Kézirat. 2016

Varga Attila: A miljonare.no és a sustain.no rendszerek. Esettanulmány egy nemzeti innovációs kezdeményezés nemzetközivé tételének kísérletéről. Kézirat. 2016

Helena Kovacs: STEP. The Stanford Teacher Education Programme. Manuscript. 2016

Toth Teréz: EL Sistema - a venezuelai szociális és zenei nevelési modell keletkezése, terjedése és nemzetközivé válása. Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról. Kézirat. 2016

 

Egyéb dokumentumok

International case study collection – the outline of analysis. (2016, April) Manuscript

Az Innova kutatás keretei között tervezett adatfelvétel elméleti modelljének elemei. (2016. július). Kézirat. 2016

 

 

 

A kutatás résztvevői:

Halász Gábor (kutatásvezető) ELTE Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport, egyetemi tanár

Muth-Fazekas Ágnes (kutató), Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport, tudományos segédmunkatárs

Horváth László (kutató), Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport, PhD-ösztöndíjas/ Tudományos segédmunkatárs

Rigó-Ditzendy Orsolya (kutató), doktori hallgató, Corvinus Egyetem

Verderber Éva (kutató), Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport, PhD-ösztöndíjas

Vajda Ágota (kutatási asszisztens), Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport, Neveléstudományi mesterszakos hallgató

 

További hivatalos résztvevők:

Balázs Éva, az OFI volt tudományos főmunkatársa,
Faragó Klára, az ELTE PPK professor emeritusa,
Győri János, az ELTE PPK egyetemi docense,
Kálmán Orsolya, az ELTE PPK adjunktusa,
Keczer Gabriella, a Szegedi Tudományegyetem főiskolai docense,
Kovács István Vilmos, az ELTE PPK Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport vezető-helyettese
Lénárd Sándor, egyetemi docens, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet igazgatója
Varga Attila, az OFI tudományos főmunkatársa,
Pálvölgyi Krisztián, az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola doktori hallgatója
Molnár Karolina az EKF Neveléstudományi Doktori Iskola
doktori hallgatója

 

Együttműködő partnerek

Helena Kovacs, tudományos segédmunkatárs, ELTE

Nagy Krisztina, doktori hallgató, ELTE

Pap Luca, doktori hallgató, ELTE

Szabó Mária, tudományos munkatárs, OFI

Tóth Teréz, szakújságíró, UPSZ